Hesteassistert aktivitet

Hva er hesteassistert aktivitet og hvem passer det for?

Hesteassistert aktivitet bygger på en metode hvor hesten brukes for å fremme helse og positiv utvikling. Hestens behov er basis for aktiviteten, og det innebærer arbeid i stallen, stell av hest, leiing til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning på bane eller på tur i skog og mark. Kjøring, longering og annet bakkearbeid med hest er også eksempler på aktiviteter som inngår i tilbudet.

Målet vårt er at den enkelte skal oppleve mestringsfølelse sammen med hesten. Tilbudet skal gi gode opplevelser og skape glede.

Hesten kan brukes der barn/unge sliter med utfordringer av forskjellig slag:

  • dårlig selvfølelse/selvtillit
  • spiseforstyrrelser
  • atferdsproblemer
  • rusproblemer
  • inaktivitet
  • dårlig balanse, kroppsholdning, kroppskontroll, bevegelighet, motorikk
  • eller for dem som faller utenfor organisert idrett

Hva sier forskningen?   Norsk forskning viser at unge som driver med hest stiller sterkere enn ungdom generelt når det gjelder mestring i livet. Den enkelte blir aktivisert, lærer grensesetting og utfordrer seg selv. En styrker også verdifulle livsferdigheter som blant annet empati og omsorgsevne. Alt arbeid vi gjør med hesten; fra å ta den inn og ut av luftegården, til å børste, strigle og kose med den, er en øvelse i å være tilstede her og nå, og ha fokus på noen andre enn seg selv.

Hesten brukes i arbeidet med å fremme fysisk, psykisk og sosial helse. Regjeringen har også sett verdien av hesten brukt i helsesammenheng og har kommet med en ny nasjonal veileder for hestenæringen.

I regionalplanen for folkehelse i Rogaland er det fokus på økt hverdagsaktivitet.  Hesten & Eg er en naturbasert fritidsaktivitet (både samvær med hest og bruk av naturen) som vil ha en allsidig positiv effekt for psykisk helse og livskvalitet.

Det er gjort flere undersøkelser på dyrs betydning for folkehelsen, og det konkluderes med at kontakt med dyr har god effekt på folks mentale og fysiske helse. For barn og unge med forskjellige psykososiale utfordringer, eller inaktive barn, kan samværet med hest gi stor glede og mestringsfølelse, som igjen kan brukes på andre arenaer.